Szkoła średnia za granicą - organizatorzy wyjazdów

Kraje w ofercie

YFU Polska

Społeczności: facebook twitter YouTube instagram
infolinia, tel. kontaktowy: +48 61 646 52 13
siedziba: ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań

Youth for Understanding jest jedną z największych światowych organizacji społecznych, która zajmuje się międzynarodową wymianą młodzieży. YFU funkcjonuje w oparciu o zasady non-profit, a celem organizacji jest umożliwienie młodzieży wzięcia czynnego udziału w życiu rodziny, szkoły i środowiska w obcym kraju, aby z innej perspektywy móc rozwijać wrażliwość na podobieństwa i różnice kulturowe oraz pogłębiać zrozumienie dla wspólnych idei i wartości.


Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności